Ett golbalt företag där vi köper rotade sticklingar.

Våran största leverantör av pelargon sticklingar.

Leverantör av rotade sticklingar och Hortensior.

Södra Åhults Torv AB köper vi olika jord/torv blandningar från.